#rzetelnypartner #doświadczenie #zaufanie #bezpieczeństwo
   Naszym celem jest dostarczanie innowacyjnych, dopasowanych do potrzeb Klienta rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego. Wykwalifikowana kadra oraz profesjonalny sprzęt umożliwiają nam realizację nawet najbardziej złożonych inwestycji.
Wspieramy Klientów na każdym etapie projektu.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI
BUDOWA
SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH
INTEGRATOR URZĄDZEN SIECIOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

O NAS

Obszar naszej działalności obejmuje głównie teren Zachodniej Polski. Nasza działalność opiera się na współpracy z liderami rynku telekomunikacyjnego. Wszystkie prace wykonujemy pod klucz – od projektu do końcowej realizacji wraz z pakietem szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Jesteśmy w stanie sprostać najwyższym standardom technicznym. Posiadamy status autoryzowanego podwykonawcy Orange Polska S.A.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

Prowadzenie projektu w pełnym zakresie, tj. Planowanie-Realizacja-Monitorowanie-Korygowanie. Korzystamy ze sprawdzonych wzorców zarządzania Projektem oraz z dotychczasowych doświadczeń biznesowych i technicznych.
Zapewniamy:
 • minimalizację ryzyka projektowego,
 • właściwe zarządzanie i monitorowanie procesu projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • dostarczenie rozwiązania o wysokiej jakości, spełniającego postawione wymagania.
Kładziemy nacisk na harmonijną współpracę pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą od chwili rozpoczęcia do zakończenia realizacji Projektu.

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

I. Projektowanie i budowa sieci GPON.

1. Opracowanie kompletnej koncepcji w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej
2. Projektowanie infrastruktury pasywnej
 • przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w pełnym zakresie
 • uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych
 • projekty wykonawcze
 • projekty budowlane
 • projekty specjalistyczne
 • dokumentacja powykonawcza
3. Budowa infrastruktury pasywnej
 • budowa linii kablowych podziemnych i nadziemnych
 • budowa mikrokanalizacji teletechnicznych wraz z wdmuchiwaniem mikrokabli światłowodowych
 • budowa rurociągów dla potrzeb linii światłowodowych
 • budowa studni i szaf kablowych
 • wykopy liniowe dla potrzeb układania kabli i innej infrastruktury technicznej
 • spawanie i pomiary światłowodów
4. Instalacja i uruchomienia urządzeń aktywnych
 • opracowanie projektu
 • implementacja sieci
 • skalowalność oraz zarzadzanie

II. Budowa sieci światłowodowych w architekturze FTTH.

Oferujemy pełną gamę usług w zakresie budowy sieci FTTH (Fiber to the home):
 • opracowanie koncepcji,
 • przygotowanie Założeń Techniczno-Ekonomicznych,
 • opracowanie i uzgodnienie Projektów Budowlanych i Wykonawczych,
 • budowę dosyłowej i połączeniowej sieci światłowodowej FTTH,
 • budowę optycznych instalacji wewnątrzbudynkowych,
 • wykonanie pomiarów optycznych,
 • uruchomienie abonentów.

SYSTEM INTEGRATOR URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Świadczymy pełen zakres usług związanych z doborem i konfiguracją urządzeń i usług sieciowych.
 • Planowanie konfiguracji sieci dostępowej
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Utrzymanie urządzeń i konfiguracji sieciowej
 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie systemów zarządzania i towarzyszących
 • Paszportyzacja urządzeń sieciowych

REALIZACJE

 • Budowa pasywnej sieci optycznej w technologii Gigabit Passive Optical Network (GPON) dla Netia S.A.
 • Budowa sieci światłowodowej FTTH dla Orange Polska S.A.
 • Budowa sieci GPON w ramach projektu "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" dla Orange Polska S.A

KONTAKT

Korzystając z poniższego formularza mogą się Państwo z nami skontaktować.

Aby potwierdzić odpowiedz:
Ile jest 33 odjąć 13 ?


DANE TELEADRESOWE

Blue Red System Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 118/33
53-333 Wrocław

NIP: 8992751758
REG: 022368220
KRS: 0000500972

biuro@blueredsystem.plPolityka prywatności

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO zostało uchwalone ze względu na konieczność wprowadzenia zmian, które zapewnią osobom fizycznym większą kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane są gromadzone, przechowywane, udostępniane i wykorzystywane.

Mając na uwadze poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała: - kto jest Administratorem danych osobowych, - w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane, - komu są udostępniane i jak są chronione.

Pragniemy by każda osoba mogła świadomie i swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszej strony www.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez BLUE RED SYSTEM Sp. z o.o., Ul. Powstańców Śląskich 118/33, 53-333 Wrocław danych osobowych obecnych, byłych, potencjalnych Klientów i Kontrahentów oraz wszystkich osób odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej:

www.blueredsystem.pl

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BLUE RED SYSTEM Sp. z o.o., Ul. Powstańców Śląskich 118/33, 53-333 Wrocław. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy specjalny adres email do kontaktu: daneosobowe@blueredsystem.pl

Kategorie przetwarzanych danych

W zależności od charakteru relacji, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:
 • Państwa imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani oraz Państwa stanowisko;
 • Państwa dane kontaktowe, takie jak nazwa i adres Państwa firmy lub firmy którą Państwo reprezentujecie, numery telefonów i adresy email, które nam Państwo podadzą;
 • Państwa udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia i kursy, seminaria itp.;
 • naszą komunikację z Państwem;
 • Państwa zainteresowania naszymi produktami lub usługami;
Podanie przez Państwa danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

Cele przetwarzania danych

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji i zarządzania kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani;
 • zarządzania naszymi relacjami;
 • komunikacji z Państwem;
 • przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, jeżeli udzielili nam Państwo takiej zgody;
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku z zamiarem jej zawarcia;
 • zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
Usługi newsletter

Jeżeli występują Państwo w imieniu firmy lub instytucji, są Państwo naszym Klientem, Kontrahentem lub innym partnerem biznesowym to możemy kierować na podany przez Państwa adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, która mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie.

Formularze kontaktowe

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie to możecie przekazać nam Wasze dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe. W takim przypadku nie żądamy udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych, ponieważ przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

Podstawy prawne przetwarzania
 • udzielona przez Państwa zgoda;
 • możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam przekazujecie w związku z korzystaniem z naszych usług oraz które pozyskujemy w toku relacji z Państwem;
Miejsce przetwarzania danych

Dane przetwarzane są lokalnie na terytorium RP. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników BLUE RED SYSTEM Sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość, dział prawny).

W przypadku danych osobowych aktualnych i przyszłych podwykonawców część danych osobowych może zostać przekazana innym podmiotom. Każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny.

Możemy również przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.).Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

Zabezpieczenie danych

BLUE RED SYSTEM Sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane z uwzględnieniem zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa prawa dotyczące danych osobowych

W każdym czasie mają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@blueredsystem.pl

Na w/w adres prosimy kierować w wszelkie pytania, uwagi lub skargi w odniesieniu do niniejszej Polityki Prywatności.

O jakichkolwiek zmianach naszej Polityki Prywatności poinformujemy poprzez opublikowanie aktualizacji dokumentu na naszej stronie.

Blue Red System Sp. z o.o.
@
2018